Levertijd

SomethingRed levert snel. De in de offerte of op de site genoemde leverdata zijn een globale indicatie en kunnen in gezamenlijk overleg worden aangepast.

Eventuele aanpassingen van het leveradres dienen binnen 5 dagen aan SomethingRed te worden doorgegeven.

Als een artikel niet op voorraad is, vinden er geen naleveringen door SomethingRed plaats. 

Levering buiten de Benelux en Frankrijk op aanvraag.